MENU...
Facebook

Komitet organizacyjny


Anna Dębowska
Anna Dębowska

Anna Dębowska

Dyrektor artystyczny festiwalu. Członek Zarządu Fundacji "Projekty z kulturą". Absolwentka krakowskiej Akademii Muzycznej, którą ukończyła z wyróżnieniem w klasie fortepianu profesora Andrzeja Pikula. W roku 2005 po przeprowadzeniu przewodu doktorskiego uzyskała stopień doktora sztuk muzycznych, a w 2013 roku stopień doktora habilitowanego instrumentalistyki. Swoje umiejętności doskonaliła na pianistycznych kursach mistrzowskich prowadzonych przez m.in. Kevina Kennera, prof. Ewę Bukojemską, Eugene Indjica, a także kursach kameralistyki wokalno-fortepianowej, gdzie pracowała pod kierunkiem m. in. Hartmuta Ochsa, Leopolda Spitzera, prof. Rajmunda Ambroziaka.

 

 


Susan Stirling-Aird z Kippenross
Susan Stirling-Aird z Kippenross

Susan Stirling-Aird z Kippenross

Żona Patricka Stirling-Aird - potomka Jane Stirling. Zamieszkała w Dunblane, żywo zainteresowana jest przywróceniem pamięci o Jane Stirling. Nieoceniona w pomocy organizacji pierwszych od 170 lat obchodów urodzin naszej szkockiej bohaterki.

 

 

 

 

 


Marek Kucharski
Marek Kucharski

Marek Kucharski

Członek Zarządu Fundacji "Projekty z kulturą". Przez ponad dwadzieścia ostatnich lat jest aktywny zawodowo zajmując się dziedzinami bezpośrednio i pośrednio związanymi z językiem angielskim i kulturą angielskiego obszaru językowego. Jako dziennikarz, tłumacz i autor licznych podręczników do nauki języka angielskiego oraz publikacji metodycznych, zaangażowany jest w promowanie wiedzy o języku angielskim, stosując innowacyjne metody, w sposób pełen wigoru ujawniając swoją fascynację językiem i jego kulturą, wzbudzając przy tym prawdziwe emocje jak również rozbudzając potrzebę kulturowych poszukiwań w odbiorcach swoich przedsięwzięć, wyrażanych zarówno słowem jak i piórem.


 

Marcin Jaroszek
Marcin Jaroszek

Marcin Jaroszek

Jest Fundatorem i Prezesem Zarządu Fundacji "Projekty z kulturą". Jest również starszym wykładowcą w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2009 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Tego samego roku został decyzja JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego powołany na z-ce dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych UJ. W latach 2011-2014 pełnił funkcje koordynatora dwukierunkowych studiów stopnia na specjalności filologia angielska z j. niemieckim.  Był również dyrektorem Instytutu Neofilologii w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu. 

 

 

 


Komited Honorowy

W skład Komitetu Honorowego Festiwalu im. Jane Stirling jak dotąd zgodzili się wejść:

 

1. Patrick Stirling-Aird z Kippenross (Rodzina Jane Stirling)

2. Henrietta Somervell (Rodzina Jane Stirling)

3. Prof. Andrzej Pikul (Kierownik Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie) 

4. Prof. dr hab. Krzysztof Stopka (Dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius)

5. Dr hab. Władysław Witalisz (Prodziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego)

6. Izabella Brodzińska (Prezes Scottish Polish Cultural Society w Edinburgu)

7. Dr. John Willmett (Były Prezes Edinburgh Society of Musicians)

 

  

Partnerzy:
Partners:

Napisz do nas...